Scroll

The Day They Got Engaged

“I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.”
Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để được nhìn em cười, được nắm bàn tay em.